Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 december 2006

Julaftonspredikan I:5

Vi får för vår del lära oss, hur han som föddes i Betlehem vill bli mottagen. Sannolikt finns det någon som anser att man borde finna ett ståtligt palats där man med ärebetygelser kan ta emot härlighetens konung. Men det är inte därför han lämnade sin konungatron (Vish 18:15). Långt liv bär han i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära (Ords 3:16). I himlen hade han ständigt ett överflöd av allt detta, men icke fattigdom. Men på jorden fanns det gott om, ja, ett överflöd av denna vara (jfr Rom 5:20), vars pris var okänt för människan (Job 28:13). Guds Son eftertraktade fattigdomen, steg ner för att tillägna sig den och så genom sin uppskattning göra den värdefull för oss. Smycka din brudkammare, Sion (Ant. Adorna Kyndelsmässodagen) men med ödmjukhet och fattigdom. Lindorna behagade honom. Maria kan vittna om att han älskar att lindas i dess tyger. Offra till din Gud sådant som är en styggelse för Egyptierna (2 Mos 8:26).