Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 december 2006

Julaftonspredikan I:6

Betänk så till sist: han föds i Betlehem i Judeen. Gör allt som står till buds för att också du blir ett Betlehem i Judeen och att han inte blir försmådd hos dig. Betlehem betyder ”brödets hus” och Juda ”bekännelse”. Mätta din själ med det gudomliga ordet som föda och tag emot, om än ovärdigt men i tro och med största möjliga kärlek, det bröd som kommer ned från himlen för att världen skall leva – vår Herre Jesu Kristi kropp (Joh 6:41). Tag emot det så att uppståndelsens nya kropp ger näring och styrka åt din kropps gamla lägel (jfr Matt 9:17), givetvis under förutsättning att den med denna förstärkning klarar av att innehålla nytt vin. Kort sagt, lev genom tron (Rom 1:17) så behöver du inte klaga över att glömt att äta ditt bröd (Ps 102:5). Så uppfyller du alla villkor. Du blir till ett Betlehem och är värdig att ta emot Herren, om du inte försummar biktens bekännelse. Må Juda vara din helgelse (jfr Ps 114:2). Ikläd dig bikt och härlighet (Ps 104:1). Så vill Kristus se sina tjänare klädda. Aposteln rekommenderar båda i korta ordalag: Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning (Rom 10:10). Rättfärdighet i hjärtat betyder bröd i huset, ty rättvisa är bröd. Saliga de som hungrar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6). Må rättvisan bo i ditt hjärta, men en rättfärdighet som kommer av tro (Rom 9:30). Endast den förtjänar ära inför Gud (jfr Rom 4:2). Må dina läppars bekännelse vända sig till frälsningen, och du kan vara säker på att få ta emot honom som föds i Betlehem i Judeen, Jesus Kristus, Guds Son.