Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 december 2006

Missus est I:6

Vad säger du, högmodige och jungfrulige broder? Maria glömmer att hon är jungfru för att endast berömma sig av sin ödmjukhet, medan du struntar i ödmjukheten och smickrar dig med din jungfrulighet. Hon säger: Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:48). Vem? Hon? Förvisso den heliga jungfrun, den kyska jungfrun, jungfrun som givit sig åt Gud. Är du kyskare än hon? Frommare? Med mindre än att din avhållsamhet råkar vara till större behag än Marias kyskhet, för att du tack vare den skall kunna vara till behag utan ödmjukhet, vilket hon inte var. För övrigt – ju mer aktningsvärd du är genom kyskhetens enastående gåva, desto större orätt gör du mot dig själv, när du i dig befläckar dess skönhet genom att blanda den med högmod. Det hade varit bättre för dig att inte vara oskuld än att yvas över den. Jungfrulighet är inte allom given och jungfrulighet tillsammans med ödmjukhet mycket mera sällsynt. Så om du endast kan beundra Marias jungfrulighet, är det nog med att du beflitar dig om att efterlikna hennes ödmjukhet. Men om du är både oskuld och ödmjuk, är du stor – oavsett vem du är