Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 december 2006

Missus est I:7 forts

Lite senare tillägger evangelisten: Han var dem underdånig (Luk 2:51).


Vem?
Gud!
Underdånig vem?
Människor!

Gud som änglar underkastar sig,
som makter och herravälden lyder,
var Maria underdånig
och inte bara henne,
utan för hennes skull även Josef.

Förundras över detta,
och säg vad som är störst:
sonens välvilliga värdighet
eller moderns alldeles särskilda upphöjdhet?

Båda delarna är ett häpnadsväckande underverk:
Gud underordnar sig en kvinna
– en ödmjukhet utan jämförelse;
en kvinna råder över Gud
– en höghet utan motstycke.

Jungfrurna lovprisas för att de följer Lammet vart det än går (Upp 14:4).
Vilken lovprisning tycker du att hon förtjänar
som gick framför honom?