Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 december 2006

Missus est I:8 forts

Om jag en dag skulle ha sådana tankar, må Gud tillrättavisa mig såsom han gjorde med en av apostlarna: Gå bort Satan, dina tankar är inte Guds tankar (Matt 16:23). Ty varje gång jag vill överordna mig andra människor, försöker jag även gå före min Gud, och då är mina tankar förvisso inte Guds tankar. Ty om Gud är det sagt: Han var dem underdånig (Luk 2:51). Människa, om du vill ta efter någons exempel, är det dig inte ovärdigt att efterfölja din Skapare. Kanske kan du inte följa honom vart han än går (Upp 14:4), men värdigas åtminstone att följa honom, där han gör sig liten för dig. Vad jag vill säga är följande: Om du inte kan gå jungfrulighetens upphöjda stig, följ åtminstone Gud på ödmjukhetens säkra väg. Även om de som är jungfruliga avviker från denna rätta väg, säger jag i all sanning att de inte följer Lammet vart det än går (Upp 14:4). En människa som är befläckad följer lammet och det gör även en jungfrulig människa som är högmodig, men ingen av de båda följer det vart det än går. Den förste når inte upp till det felfria lammets renhet (2 Mos 12:5), och den andre nedlåter sig inte till mildhet, dvs till tystnad - inte inför den som klipper, utan inför den som dödar (Jes 53:7). Den förstes ödmjuka botgöring renar hans orenhet, medan den andres högmod till och med orenar hans avhållsamhet.