Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 december 2006

Missus est I:8

Människa, lär dig att lyda.
Jord, lär dig att bli mindre.
Stoff, lär dig att underordna dig.
Evangeliet talar om din Skapare och säger:

Han var dem underdånig (Luk 2:51),
uppenbarligen Maria och Josef.
Rodna, du övermodiga stoft och aska (jfr Syr (10:9).
Gud ödmjukar sig
och du upphöjer dig!
Gud underordnar sig människan
och du försöker att råda över dina medmänniskor
och sätter dig själv över din Skapare!