Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 december 2006

Missus est I:9 forts

Vi läser och ser att Gud är beundransvärd i sina heliga (Ps 68:36),
är det då förvånande att han visar sig än mer beundransvärd i sin Moder?
Vörda den obefläckade kroppsligheten i det förgängliga köttet (jfr Gal 6:8),
ni gifta kvinnor.
Beundra en jungfrus fruktsamhet,
ni invigda jungfrur.
Och alla ni män,
tag efter Guds Moders ödmjukhet.
Heliga änglar,
vörda er konungs Moder,
ni som tillber en jungfrus barn,
som samtidigt är er och vår konung,
som botat vårt släkte
och återupprustat er stad.
Honom tillkommer den vördnad hans värdighet förtjänar,
han som är så upphöjd hos er
och så ödmjuk bland oss.

Hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen (1 Tim 1:17).