Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 december 2006

Missus est I:9

Men salig är Maria! Hon saknar varken ödmjukhet eller jungfrulighet. Förvisso en unik jungfrulighet som moderskapet inte förändrat utan ärat, och samtidigt en ojämförlig ödmjukhet som den fruktsamma jungfruligheten ej gjort om inte, utan fört till dess höjdpunkt. Dessutom, en fruktsamhet utan like som samtidigt beledsagar jungfrulighet och ödmjukhet. Är inte allt detta beundransvärt, ojämförligt och unikt? Och när du begrundar det är det förvånande, om du inte är tveksam att avgöra vad du beundrar mest och finner mest hänförande: jungfruns fruktsamhet eller moderns renhet, barnets upphöjdhet eller dess ödmjukhet i förening med en sådan upphöjdhet. Frånsett att de tre tillstånden utan tvekan är att föredra framför ett enda, är det ojämförligt mer upphöjt och lyckligare att ha fått allt och inte endast något.