Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 december 2006

Missus est II:1 forts

Endast denna födelse var värdig Gud,
och den enda födelse
värdig Jungfrun
var att föda Gud till världen.

För att bli människa
och födas av en människa,
behövde människans skapare
bland alla kvinnor
utse en värdig moder
och skapa henne efter sitt behag.

Han ville att hon skulle vara ren
för att han skulle födas obefläckad,
som kom för att ta bort världens synd.
Han ville att hon skulle vara ödmjuk,
för att han från henne skulle få ett milt och ödmjukt hjärta (Matt 11:29).
Han vittnade om dessa dygder,
nödvändiga för alla frälsning.
Han gav åt denna kvinna ödmjukhetens förtjänst
och hon fick föda honom,
som dessförinnan hade ingivit henne
att åt sig helga sin jungfrulighet.

Hur skulle ängeln i annat fall ha kunnat säga till henne:
full av nåd” (Luk 1:28),
om hon hade ägt det minsta
som inte hade varit henne givet utav nåd?