Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 december 2006

Missus est II:4

Evangelisten säger: Ängeln Gabriel sändes till en jungfru, jungfru till kropp och själ, jungfru genom löfte. En jungfru som enligt aposteln är: helig till kropp och själ (1 Kor 7:34). Hon blev inte upptäckt i sista stund eller av en slump, utan var utvald från evighet, känd i förväg av den Högste och förberedd för honom, beskyddad av änglarna, i förväg tillkännagiven av patriarkerna och utlovad av profeterna. Se efter i skriften (Joh 7:52) och förvissa dig om det stämmer som jag säger. Vill du att jag skall anföra några exempel? För att bara nämna några få bland ett stort antal: När Gud sade till ormen: Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan (1 Mos 3:15), vem – om inte Maria – kan du tänka dig att han förutspådde? Och om du fortfarande är tveksam och tänker att det inte var Maria som han talade om, lyssna då till fortsättningen: Hon skall söndertrampa ditt huvud (1 Mos 3:15). Vem blev denna seger förbehållen, om inte Maria? Utan tvivel var det hon som krossade det giftiga huvudet, hon som förintade den Ondes alla förslag, sinnligt begär och andligt högmod.