Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 december 2006

Missus est II:5

Vem sökte Salomo när han sade: Att finna en stark kvinna, vem förunnas det (Ords 31:10)? Denne vise man var väl förtrogen med kvinnans svaghet, bräckliga kropp och ombytliga sinne. Men han hade läst Guds löfte, nämligen att den som hade segrat genom en kvinna i sin tur skulle besegras av en kvinna, vilket han fann var helt rätt. Fylld av beundran ropade han: Att finna en stark kvinna, vem förunnas det?, vilket betyder: Allas vår frälsning ligger i en kvinnas hand. Om hon skall vara vuxen ett så stort värv, nämligen att återställa oskulden och segra över fienden måste hon vara stark. Men att finna en stark kvinna, vem förunnas det? Och för att visa att han inte sökt henne förgäves tillägger han profetiskt: ”Fjärran, från jordens ändar kommer hennes pris” (jfr Ords 31:10), vilket betyder att priset för denna kvinna inte är billigt, obetydligt eller medelmåttigt. Det kommer inte från jorden utan himlen och inte ens där den är närmast jorden, utan från himlens gränser (jfr Ps 19:7). Vad förebådade Moses buske som stod i låga utan att brinna upp (2 Mos 3:2), om inte Maria som föder utan smärta? Och varslade inte Arons stav, som blommade utan att ha blivit bevattnad (jfr 4 Mos 17:8), om jungfrun som blev havande utan att ha känt någon man? Detta underverks stora mysterium har Jesaja förklarat: En skott skall skjuta fram upp ur Isais avhuggna stam, och en blomma från dess rötter skall bära frukt (Jes 11:1). Skottet är jungfrun och blomman jungfruns barn.