Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 december 2006

Missus est II:7

Låt oss anföra ytterligare vittnesmål ur Skriften om den jungfruliga Modern och hennes gudomlige Son. Vad betyder Gideons ull, som är klippt från en kropp som inte är välsignad. Ibland är ullen, ibland är luften våt av dagg. Är det inte som kroppen från jungfruns kropp som inte påverkar hennes jungfrulighet? Medan det strömmade från himlen (Ps 68:9) utgöts i henne hela den gudomliga fullheten (Kol 2:9), så att vi alla fått del av denna fullhet (Joh 1:16), vi som utan henne är blott torr jord (Dom 6:37). Händelsen i Gideon stämmer överens med det profetiska ordet: Han skall komma som regn över ullen (Ps 72:6), och fortsättningen: som vågor som vattnar jorden (Ps 72:6) vilket säger oss detsamma som att jorden är våt av dagg. Och detta ymniga regn som Herren sparat för sin arvedel (Ps 68:10) föll först helt stilla utan ett ljud från mänskligt handlande av sin egen fridfulla rörelse i Jungfruns sköte. Men sedan utbredde det sig över hela jorden genom förkunnarnas mun, inte längre som ett stilla regn över ullen (Ps 72:6), utan som vågor som vattnar jorden (Ps 72:6), dvs med larmande ord och ljudande under. Regnmolnen minns den befallning de fick när de sändes ut: Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken (Matt 10:27). Och så har de gjort, ty över hela jorden har de nått ut de ut, till världens ände deras ord (Ps 19:5).