Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 december 2006

Missus est II:3 forts

Men visheten besegrar ondskan (Vish 7:30). Genom sin fråga försökte Gud förgäves att få en anledning att förlåta dig, men fann en i sin outtömliga godhets skatt. Ja, han gav dig en ny kvinna i stället för den första, vis i stället för enfaldig, ödmjuk i stället för högmodig, som gav dig livslust i stället för dödens träd, och den eviga fruktens sötma i stället för den bittra förgiftade födan. I stället för att anklaga med ondskefulla ord, så tacka och säg: ”Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av Livets träd och jag åt (1 Mos 3:12). Det smakade sötare än honung och gav mig livet (Ps 119:103, 93). Det var skälet till att ängeln sändes till Maria. O, underbara jungfru, värdig all ära! O, kvinna, endast du är så vördnadsvärd, välsignad mer än alla andra kvinnor! Maria har gottgjort våra första föräldrars fel och har givit liv åt alla deras efterkommande