Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 december 2006

Missus est II:3

Gläd dig, Adam, vår fader
och du, Eva, än mer.
Ni gav oss livet
men tog det även ifrån oss.
Ja, värst av allt,
ni dödade oss innan ni födde oss.

En av era döttrar
– och vilken dotter –
skall trösta er
och särskilt dig,
du som är upphov till eländet
och vars skam har vilat över alla kvinnor.

Nu är tiden inne
när skammen tas bort.
Mannen skall inte längre kunna urskulda sig själv
och grymt anklagande kunna säga om sin kvinna:

”Kvinnan som du har ställt vid min sida,
hon gav mig av trädet och jag åt”
(1 Mos 3:12).

Skynda därför, Eva, till Maria!
Moder, skynda till din dotter!
Dottern skall försvara sin moder,
ta bort hennes skam
och blidka sin fader.
Ty om mannen föll genom kvinnan,
är det endast genom kvinnan han återupprättas.

Adam, vad säger du?
”Kvinnan som du har ställt vid min sida,
hon gav mig av trädet och jag åt.”

Dina ord är onda.
I stället för att urskulda dig ökar de din skuld.