Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 december 2006

Missus est II:6

När jag säger att blomman betyder Kristus, tycker du kanske att jag säger emot vad jag tidigare sagt, nämligen att Kristus inte symboliserades av blomman på skottet, utan av blommans frukt. Men du skall veta att Arons stav inte bara bar blommor utan även löv och frukt, och att blomma, löv och frukt betecknar Kristus. Du skall också veta på tal om Mose att Kristus inte bara symboliseras av blomma, löv och frukt, utan även av själva staven med vilken Mose delade vattnet framför dem som skulle ta sig genom det (2 Mos 14:16) och fick dricksvatten att rinna fram ur klippan (2 Mos 17:6). Alla dessa symboler har en innebörd. De betecknar olika aspekter av Kristus: staven betyder hans makt, blomman hans doft, frukten hans milda smak, lövverket hans omsorgsfulla beskydd med vilket han alltid gömmer i sina vingars skugga (Ps 17:8) de små som tar sin tillflykt till honom undan lidelsernas hetta (jfr Jes 4:6) och de gudlösa som ansätter dem (Ps 17:9). Vilken god och åstundad skugga finner man inte under Jesu vingar, en trygg tillflyktsort för dem som söker skydd och välgörande svalka för de utmattade! Förbarma dig, Gud, förbarma dig! Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi (Ps 57:2). Förstå att i Jesajas profetia är blomman sonen och skottet är hans moder, ty skottet har blommat utan frö, liksom Jungfrun inte blev havande genom en man. Blomman förtog inte skottets fräschhet, lika lite som den heliga födelsen Jungfruns renhet (Jes 7:14).