Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 december 2006

Missus est II:2

För att hon som skulle bli havande och föda de heligas Helige själv skulle vara helig till kropp och själ fick hon jungfrulighetens och ödmjukhetens gåva. Prydd med sina dygders smycken, strålande av kroppens och själens skönhet drogs alla himmelens invånares blickar till den kungliga jungfrun, så att hon erövrade Konungens hjärta som sände henne en himmelsk budbärare. Allt detta anförtror oss evangelisten när han visar oss en ängel, sänd av Gud till en jungfru.

Detta betyder:
från den Högste till den ödmjuka,
från Herren till tjänarinnan,
från Skaparen till hans skapade varelse.
Så förekommande är Gud!
Så upphöjd är jungfrun!
Skynda er, mödrar!
Skynda er, döttrar!
Skynda er alla
som efter och på grund av Eva
blivit födda och föder med smärta (1 Mos 3:16).

Gå fram till denna jungfruliga bädd
och gå in i er rena systers kammare (Höga v 3:4),
om ni kan.
Ty Gud talar till jungfrun
och ängeln samtalar med henne.
Håll örat mot dörren
och lyssna till det som han har att säga.
Kanske får ni höra något som ger er tröst.