Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 januari 2007

Julaftonspredikan II:2

Till dessa människor säger vi: var inte rädda. Dem tröstar vi, men inte dem som är okunniga om fridens väg. Ty om man säger till de senare: i morgon skall ni gå hädan, känner de sig hotade och inte tröstade. Endast de som vill bryta upp (Fil 1:23)och gå hädan ser friden. De vet att deras jordiska boning rivs ner och att de skall få en boning av Gud (2 Kor 5.1). De har ingenting gemensamt med dem som är hemgivna åt meningslöshet och älskar sina bojor. När dessa människor dör kan man inte gärna säga att de går bort, eftersom de snarare går in. De går till ett fängelse i mörker och helvete, i ställer för ljus och frihet.
Men till er är det sagt: frukta inte, i morgon skall ni gå hädan och hos er finns det inte rum för fruktan. Ni har förvisso många fiender. Köttet är den närmaste av alla fiender. Den nuvarande tidsåldern är ond (Gal 1:4) och tränger in i er från alla håll. Herrarna över denna mörkrets värld i himlarymderna (Ef 6:12) lägger hinder i er väg. Men frukta inte, i morgon skall ni gå hädan, dvs snart. I morgon betyder snart. Det är det som får den helige Jakob att säga: Framledes skall min rättfärdighet vara mitt vittne (1Mos 30:33). Det handlar här om de tre dagar om vilka vi läser: Han ger os liv efter två dagar, på den tredje reser han oss upp (Hos 6:2). En dag under Adam, en annan i Kristus och en tredje med Kristus. Därför fortsätter texten: så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom (Hos 6:2-3).
Vi sjunger: I morgon skall ni gå hädan och Herren skall vara med er. Dessa ord riktar sig till dem som minskat sina dagar med hälften, (
Första dagen: Adam, synd och vår födelse. Andra dagen: Kristi dag. Minska med hälften betyder att avstå från den första dagen och välja den andra. Översättarens förklaring.) av vilka födelsedagen är förintad (Job 3:3), med andra ord Adams dag, syndens dag som Jeremia förbannar: Förbannad den dag då jag föddes (Jer. 20:14). Alla föds vi denna dag och må den dö i oss alla. Mörkrets och molnens dag, töcknets och dunklets dag (Sef 1:15). En dag som Adam gjort åt oss, en dag som fienden gjort åt oss när han sade: era ögon skall öppnas (1 Mos 3:5).