Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 januari 2007

Julaftonspredikan II:4

Juda och Jerusalem, frukta icke, även om ni inte redan nu kan nå den fullkomlighet ni önskar. Må biktens ödmjukhet ersätta er vandels ofullkomlighet. Ty Guds ögon ser den. Därför har han givit sina befallningar som skall följas noga (Ps 119:4). Så när vi ser de brister som kännetecknar vår ofullkomlighet och att vi inte kan göra det som vi bör, kan vi ta vår tillflykt till barmhärtigheten och säga: Din nåd är mer värd än livet (Ps 63:4). Och om vi inte kan ikläda oss oskuld och rätt, kan vi åtminstone framträda i bekännelsens skrud. Syndabekännelse är skönhet inför Guds ansikte (Ps 96:6) under förutsättning att den, såsom vi tidigare sagt, inte kommer endast från läpparna, utan från hela människan och att alla ben i vår kropp säger: Herre, vem är som du (Ps 35:10), utifrån vår väntan på fred och längtan efter försoning med Gud.
Till dessa människor är det sagt: Juda och Jerusalem, frukta icke; i morgon skall ni gå hädan. Och så snart själen lämnar kroppen, kommer all dess kärlek och längtan som är spridd och bunden utöver hela världen att lämna denna vidhänglighet och Herren kommer att vara med er.
Detta kan tyckas vara ett överdrivet hopp, om ni ser till er själva och inte till det goda som väntar er. Men är inte detta vad hela världen väntar på? Allt skapat har lagts under tomhetens välde (Rom 8:20). Människan, som Gud satte över sitt hus, och till härskare över allt han ägde, har fallit (Ps 105:21). I samma ögonblick fördärvades hela arvet, luftens temperaturbalans gick förlorad, marken som Adam brukade förbannades (1 Mos 3:17) och allt blev lagt under förgängligheten.