Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 januari 2007

Julaftonspredikan II:5

Innan arvtagarna är återställda, kommer arvet inte att bli det. Enligt apostelns vittnesbörd ropar hela skapelsen som i födslovåndor (Rom 8:22). Och vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor (1 Kor 4:9). Det är skrivet: De rättfärdiga samlas kring mig, ty du är god mot mig (Ps 142:8).
Martyrerna begär domens dag. Inte på grund av att de törstar efter hämnd utan därför att de längtar efter fullkomlig salighet som de då kommer att få åtnjuta. Av Gud får de följande svar: Var stilla ännu en liten tid tills era bröder nått sitt fulla antal (Upp 6:11). Det är sant att var och en fått en vit klädnad, men de bär inte två, så länge som vi inte är klädda på samma sätt. (Uppståndelsen är såsom en klädnad. I väntan på den får martyrerna en första: rättfärdighet – översättarens förklaring.) Som en garanti och borgen har vi deras kroppar, och dem förutan och oss förutan kan de inte bli fullkomliga. Därför säger aposteln om patriarker och profeter: Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför skall de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss (Heb 11:40).
Tänk om även vi kunde föreställa oss hur de inväntar vår ankomst, hur de längtar efter oss, hur uppmärksamt de söker oss och med vilken lycka de hör det goda som sägs om oss!