Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 januari 2007

Julaftonspredikan III:10

Det är sant att denna förening är storslagen, även om den andra är mer och den första mest storslagen.
Örat har hört talas om den första av dessa föreningar, men ögat har inte sett den (1 Kor 2:9), ty trons stora mysterium har hörts och blivit trott ända till jordens ändar. Nej, inget öga har sett (Jes 64:4), utom du, Herre, hur du kunde förena dig med en människlig kropp i en jungfrus trånga sköte.
Den andra av dessa föreningar har ögat sett, ty denna oförlikneliga Drottning som gömde och begrundade allt i sitt hjärta (Luk 2:19) förstod att hon som jungfru fött ett barn. Även Josef visste, ty han var både vittne till och beskyddare av denna jungfrulighet.
Den tredje föreningen berör människans hjärta, när det som skett omfattas av tro, och vi litar mer på Guds ord än vad vårt öga ser (oraculum – oculum), och utan minsta tvivel håller det för sant som blivit sagt och gjort.
Se i den första föreningen vad Gud ger dig, i den andra varigenom han ger dig och i den tredje syftet med det som han ger dig. Han ger dig Kristus genom Maria för att du skall bli helad. Den första föreningen är ett läkemedel. Med gudomligt och mänskligt har det beretts ett slags grötomslag som botar alla sjukdomar (Ps 103:3). Dessa två beståndsdelar har som i en mortel krossats och blandats i jungfruns sköte och med den helige Ande såsom mortelstöt varsamt gjorts till en behaglig blandning. Men eftersom du inte var värdig att få detta läkemedel blev det givet till Maria, så att du av henne får allt det som är avsett för dig. Som jungfru förtjänade hon att bli bönhörd till förmån för dig och hela mänskligheten (Heb 5:7). Om hon endast hade varit moder, skulle hon endast ha behövt föda ett barn för att frälsas (1 Tim 2:15). Om hon endast hade varit jungfru skulle det ha varit tillräckligt för henne själv. Men hennes livsfrukt skulle inte ha utgjort priset för världens återlösning.
I den första föreningen finns läkemedlet, i den andra hjälp, ty Gud vill inte ge oss någonting som inte går genom Marias händer och i den tredje föreningen förtjänsten, ty när vi fast tror allt detta förtjänar vi den. Tron helar, ty den som tror blir räddad (Mark 16:16).