Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 januari 2007

Julaftonspredikan III:7

Det är sagt: På morgonen skall ni se hans härlighet. Morgon! Dag! En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma (Ps 84:11), när månad följer på månad och sabbat på sabbat, och när ljusets sken och kärlekens eld lyser för jordens invånare och uppenbarar de mest upphöjda underverken! Vem tilltror sig att kunna föreställa sig dig eller ens att säga något om dig? Bröder, för närvarande bygger vi upp vår tro, och om vi ännu inte kan se de underverk som finns i beredskap åt oss, låt oss då åtminstone betrakta de under som sker för oss på jorden.

När Herren blev människa utförde han tre verk, tre ”föreningar”. Han förverkligade på underbart sätt unika ting och på unikt sätt underbara ting (mirabiliter singularia et singulariter mirabilia) som aldrig tidigare hänt på jorden och aldrig kommer att hända igen. Han förenade Gud och människa, moder och jungfru, tro och människans hjärta. Beundransvärda föreningar, mer förundransvärda än alla under genom att i ett förena så olika och skilda element.