Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 januari 2007

Julaftonspredikan III:3

Må den stora lysande stjärna, som en profet (Hos 10:12 – äldre versioner) talar om, tända kunskapens ljus åt oss innan vi lämnar världens mörker, ty det är viktigt att inte gå från ett mörker till ett annat, nämligen det eviga mörkret.
Vari består denna kunskap? Vetskap om att Herren kommer, även om vi inte vet när (Matt 25:13). Det är allt som begärs av oss. Men du invänder: Det vet väl alla! Även den som bara är namnkristen är väl inte okunnig om att Herren skall komma, och att han kommer för att döma levande och döda och löna var och en efter hans gärningar (Matt 16:27)? Nej, bröder, detta vet inte alla, inte ens många. De är få som har denna insikt och få är de som blir räddade (jfr Luk 13:23). Tror du att de som gjort ont, som gläder sig och jublar över vad de ställt till med (Ords 2:14), vet eller tänker på att Herren kommer (Matt 24:43)? Tro dem inte, om de påstår det. Den som gör anspråk på att känna Gud, men som inte följer hans bud är en lögnare (1 Joh 2:4). De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom (Tit 1:16), säger aposteln, ty tro utan gärningar är till intet gagn (Jak 2:20). Om de hade kunskap om och fruktade Herrens ankomst skulle inte solka ner sig med allahanda orenhet, utan vara på sin vakt för att förhindra att deras samveten tar allvarlig skada (jfr Matt 24:43).