Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 januari 2007

Julaftonspredikan IV:1

Läkemedel i brudgummens vänstra hand och glädjeämnen i hans högra

I vår orden brukar vi inte predika denna dag. Men gudstjänsterna i morgon kommer att uppta vår tid mer än vanligt och den korta tid som vi kommer att ha till förfogande tillåter inte någon lång predikan. Därför tror jag inte att det är fel att redan i dag förbereda era hjärtan för morgondagens stora högtid, särskilt som detta mysterium är outgrundligt djupt och outforskligt (jfr Rom 11.33). Det är som en levande vattenkälla: ju mer man öser ur den desto mer flödar den, utan att någonsin sina.
Dessutom vet jag hur ni lider för Kristus. Må ni få riklig tröst (2 Kor 1:5). Jag har varken lust eller rätt att erbjuda er rent mänsklig tröst. En sådan tröst vore förödmjukande och meningslös, och vad värre är, den skulle utgöra ett hinder för verklig och helande tröst. Därför gjorde sig han, som är änglarnas glädje och härlighet, till frälsning och tröst för de olyckliga (Upp 12:10). Och han, som är stor och storslagen i sin stad och som gör stadens invånare lyckliga, är densamme som i förskingringen är liten och ödmjuk och gläder de landsflyktiga. Han som i himlens höjd är Faderns härlighet har på jorden blivit fred åt människor av god vilja (Luk 2:14). Som barn (Jes 9:6) blev han given åt de små (se nedan nr 9), för att som stor bli given åt de stora. Dem som rättfärdigar det lilla barnet skall han göra stora och förhärliga, när han själv en gång blivit stor och förhärligad (Rom 8:30).
Det är sannolikt anledningen till att det utvalda redskapet (Apg 9:15), det vill säga Paulus som hade fått del av detta lilla barns fullhet (Joh 1:16) – förvisso ett litet barn men fullt av nåd och sanning (Joh 1:14) i vilket hela den gudomliga fullheten tagit sin boning (Kol 2:9) - ja, det är anledningen till att Paulus yttrar detta sköna ord (Ps 45:2) som ni har hört många gånger dessa dagar: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er (Fil 4:4). Han säger gläd er över hans uppenbarelse och gläd er över det löfte han utgör. Ty om verkligheten är full av glädje, så gäller det även själva hoppet.
Gläd er, ty ni har redan nu fått gåvor ur hans vänstra hand, och gläd er över dem som väntar er i hans högra. Mitt huvud vilar på hans vänstra arm, säger bruden i Höga Visan, och hans högra omfamnar mig (Höga v 2:6). Hans vänstra arm vilar, medan den högra tar emot. Den vänstra vårdar och rättfärdigar, den högra omfamnar och saliggör. I den vänstra handen hans förtjänster, i den högra själva belöningen. Ja, jag upprepar: i den högra glädjeämnen, i den vänstra läkemedel.