Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 januari 2007

Julaftonspredikan IV:2

Så kärleksfulla och kloka läkemedel! Betänk noga vad nytt de ger. Lägg märke till att de inte bara är värdefulla, utan även angenäma (pretiosas – speciosas). Inte bara effektiva för att återvinna hälsa, utan även behagliga att se och utsökta att smaka (jfr 1 Mos 3:6).
Betrakta noga hans första läkemedel, den första gåvan som hans vänstra hand ger. Du ser att det är den jungfruliga avlelsen. Jag ber dig att betrakta vari denna nyhet består, detta under, värdigt kärlek och glädje! Vad kan vara vackrare än denna födelse? Vad kan i härlighet överträffa en helig och ren avlelse, ärbar och obefläckad. Men hur överväldigande den än är, blir vi kanske mindre gripna inför denna nyhet, om vår själ inte kan njuta av att betrakta frälsningens frukt och det som denna födsel gagnar. Den ärofull till det yttre, och dyrbar tack vare sin inre kraft.
Enligt Skriften finns ära och rikedom i Herrens vänstra hand (Ords 3:16): frälsningens rikedom och nyhetens ära. Vem kan rena det som har framgått ur orenhet (Job 14:4)? Har någon annan än du kommit till världen utan minsta oordnad och oren sinnlighet? I mitt ursprungs rot är jag fördärvad och befläckad. Oren är min avlelse, men detta fördärv kan avlägsnas. Ja, det har avlägsnats av honom som aldrig blivit drabbad.