Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 januari 2007

Julaftonspredikan IV:4

Men rikedomarna fortsätter att växa och härligheten blir större. Nya tecken och nya under (Syr 36:6). Maria blir inte bara havande utan fläck och föder utan smärta, hon är obefläckad moder. En otrolig nyhet! Jungfrun föder och förblir jungfru efter nedkomsten. I henne förenas barnafödande och kroppslig orördhet, moderskapets glädje och jungfrulighetens ärbarhet. Nu kan jag tryggt invänta min kropps oförgängliga härlighet som jag blivit lovad, och som han bevarade i sin moder. Kunde han förhindra att hans moder förlorade sin jungfrudom när han föddes, kommer det att vara lätt för honom att genom sin uppståndelse klä det förgängliga i oförgänglighet (1 Kor 15.53).