Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 januari 2007

Julaftonspredikan IV:5

Det finns emellertid än mer eftertraktad rikedom och upplyft härlighet: Maria är moder utan att ha förlorat sin jungfrulighet och han är son utan minsta syndafläck. I sin egenskap av moder undgår hon Evas fördömelse och hennes avkomma berörs inte av det allmänna tillstånd som profeten talar om: Ingen är ren, inte ens ett barn som bara levt en enda dag på jorden (Job 14:4 – äldre övers). Här är mänsklighetens enda rena barn – ja, mer än så - Sanningen i egen person. Det obefläckade Lammet, som tar bort världens synder (Joh 1:29). Vem är bättre skickad att ta bort världens synder än han som är fri från synd? Han som inte blivit besudlad, kan utan tvekan rena mig. Må han som inte har någon bjälke i sitt öga ta bort flisan ur mitt (Matt 7:4). Ja, må han som inte har det minsta dammkorn i sitt öga ta bort bjälken ur mitt.