Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 januari 2007

Julaftonspredikan IV:6

Vi har sett frälsningens och livets rikedomar, vi har sett den härlighet som den Enfödde har fått av Fadern (Joh 1:14). Och du undrar: vilken Fader? Han skall kallas den Högstes Son (Luk 1:32). Vi vet vem som är den Högste. Men för att undanröja varje tvivel: Barnet skall kallas heligt (Luk 1:35), säger ängeln Gabriel till Maria, han skall kallas den Högstes Son (Luk 1.32). Ja, i sanning helig! Du låter inte din trogne se graven (Ps 16:10), och han besparade sin moder förgängligheten.
Antalet under ökar, rikedomen växer, kassakistan är öppen. Den som föder är både moder och jungfru och den som blir född är både Gud och människa. Men skall vi ge det som är heligt åt hundarna och kasta våra pärlor åt svinen (Matt 7:6)? Icke, vår skatt skall gömmas i åkern (Matt 13:44) och våra tillhörigheter i en säck (1 Mos 42:25). Jungfrufödseln behöver döljas av trolovningen och den smärtfria nedkomsten av barnets skrik och gråt. Dessutom måste födseln som inte berövar modern hennes oskuld, döljas av Lagens föreskrift om rening (Luk 2:22) och barnets oskuld av omskärelsen (Luk 2:21).

Maria, dölj den nya solens sken.
Lägg barnet i en krubba och linda det (Luk 2:7),
ty även lindorna är en del av vår rikedom.
De är dyrbare än tyg av purpur
och krubban härligare än kungars gyllene troner.
Kristi fattigdom är mer värd än alla ägodelar och skatter.
Finns det något värdefullare och dyrbarare än ödmjukhet?
Med den köper man himmelriket
och förvärvar Guds nåd
enligt Skriftens ord:

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket (Mat 5:3).
Och Salomo säger:

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd (1 Pet 5:5).
Kristi födelse anbefaller dig den ödmjukhet,
varigenom han själv avstod från allt,
antog en tjänares gestalt
och blev som en av oss ( Fil 2:7).