Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 februari 2007

Julaftonspredikan IV:8

Vi håller således Kristus i hans vänstra hand, men vi måste ropa: Sträck ut din högra hand till dina händers verk (Job 14:15 Vulg). Herre, sträck ut din högra hand till oss. Det är nog för oss (Joh 14:8).Det är skrivet: Välstånd och rikedom bor i hans hus (Ps 112:3), det vill säga, där den bor som fruktar Herren. Men, Herre, vad finns i ditt hus? Därinne ljuder lovsångens toner (Jes 51:3). Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov (Ps 84:5).
Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat har Gud berett åt dem som älskar honom (1 Kor 2:9). Där finns ett ljus som ingen kan nalkas (1 Tim 6:16) och en frid som övergår all tankeförmåga (Fil 4:7), en källa som ej kan rinna uppåt, utan endast nedåt. Nej, inget öga har kunnat se det ljus som vi inte kan nalkas, och inget öra har hört denna obegripliga frid förkunnas. Förvisso är fotstegen från bärarna som kommer med glädjebudet (Jes 52:7) ljuvliga. När de förkunnar frid må deras ord nå till världens ände (Ps 19:5), en frid som är så stor att den överstiger deras tankeförmåga och som de inte kan förmedla till andras öron. Paulus skriver: Jag menar inte att jag har förstått (Fil 3:13). Tron kommer förvisso utifrån det som vi hör och inte vad vi ser, på förkunnelsen av Guds ord (Rom 10:17), men det handlar om att tro och inte att se (2 Kor 5:7), och att frid är ett löfte som ännu inte blivit synligt. Denna frid finns emellertid redan nu på jorden för människor av god vilja (Luk 2.14). Men vad är denna frid i jämförelse med den fullkomliga och alldeles särskilda friden? Herren säger: Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er (Joh 14:27). Nu kan ni inte ta emot min frid som överträffar all erfarenhet och som är frid utöver frid. Så jag lämnar er fridens hemland och ger er fridens väg (Luk 1:79).