Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 februari 2007

Julaftonspredikan V:4

Genom denne Helige blir vi i dag helgade för att se hans härlighet när den dagen kommer. Det är sant att denna helgade dag redan strålar för oss, men än så länge är det frälsningens dag och inte härlighetens och salighetens dag. Så länge den Heliges Lidande förkunnas – han som led under förberedelsedagen (in parasceve – Matt 27:62) - är det rätt att vi säger till alla: Helga er i dag och var beredda. Helga er mer och mer, gå från dygd till dygd (jfr Ps 84:8) och var beredda genom att hålla ut.
Vari består vår helgelse? Jag har läst om någon i Skriften, att Gud helgade honom för hans trohets och mildhets skull (Syr 45:4). Ja, utan mildhet kan man inte behaga människor eller finna nåd hos Gud utan tro (Heb 11:6). Med rätta uppmanas vi att hålla oss beredda just med hänsyn till att behaga Gud, vars majestät vi får se, och vår endräkt så att vi får se hans majestät i oss alla. Därför skall vi vinnlägga oss om att göra gott inte bara inför Gud, utan även inför människor (2 Kor 8:21). Så behagar vi inte bara vår Konung, utan även våra landsmän och vapenbröder.