Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 februari 2007

Julaftonspredikan V:5

Framför allt måste vi söka tron, om vilken vi kan läsa att Gud har renat deras hjärtan genom tron (Apg 15:9). Saliga de renhjärtade, de skall se Gud (Matt 5:8). Sätt din tro till Gud, överlåt dig åt honom, kasta din börda på honom (Ps 55:23) och han skall sörja för dig, för att du med tillit och trofasthet skall kunna säga: Min hjälp och min räddare är du (Ps 40:18). Men detta förstår inte de människor som bara tänker på sig själva (2 Tim 3:2), som tror sig vara kloka, men som bara bryr sig om sig själva, som är måna om kroppen för att väcka begären (Rom 13.14) och döva för orden: kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er (1 Pet 5:7). Att förlita sig på sig själv är inte tro utan trolöshet, och det är inte förtröstan utan tvärtom otro att tro på sig själv. Tror gör en människa som varken tror eller hoppas på sig själv och som gjort sig lik ett krossat kärl (Ps 31:13). Förlorar hon sin själ, räddar hon den till det eviga livet (Joh 12:25). Endast hjärtats ödmjukhet förmår en troende själ att inte förlita sig på sig själv. När den ger upp sig själv, stiger den redan upp ur öknen stödd på den älskade och flödar över av fröjd.