Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 februari 2007

Julaftonspredikan V:6

Men för att helgelsen skall vara fullkomlig måste vi lära oss av de heligas Helige gemenskapslivets enkelhet och välsignelse, vilket han själv säger: Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta (Matt 11:29). Ty vad hindrar oss från att säga om en människa att hon är över sig glad, om hon är mild, vänlig, rik på barmhärtighet, och har blivit allt för alla (1 Kor 9:22), och har utgjutit mildhetens och ömhetens olja över alla människor. Själv är han så indränkt, genomdränkt och överdränkt av denna olja (infusus, perfusus, superfusus) att den verkar falla som ett milt regn över alla runt omkring honom.
Salig är den människa som genom denna dubbla helgelse är förberedd och kan säga: Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta är redo (Ps 57:8). I dag blir frukten hon skördar helighet (Rom 6:22) och i morgon når hon målet, det eviga livet. Ja, hon kommer att se Guds majestät, vilket är det eviga livet enligt Sanningens ord: Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3).
Den rättvise domaren kommer att belöna henne med rättfärdighetens krona den dagen (2 Tim 4:8) som inte följs av en annan dag. Hon kommer att se och stråla av lycka med ett förundrat och vidgat hjärta (Jes 60:5). Hur mycket? Ända tills hon i sig ser Guds majestät. Men tro inte, bröder, att jag kan finna ord för att förklara detta löfte för er.