Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 februari 2007

Julaftonspredikan V:7

Helga er i dag och var beredda, ty i morgon skall ni se Guds härlighet. Ni skall glädja er och er glädje blir fullkomlig (Joh 15:11). Finns det något som detta majestät inte kan fullgöra utöver alla mått och i överflöd, när ni får ett gott mått, packat, skakat och rågat i er mantel (Luk 6:38)? Ett mått som är så riklig att det överträffar inte bara vad vi förtjänar, utan även vårt hopp, och i oss överträffar allt som vi kan förstå och hoppas på (jfr Ef 3.20).
Vår längtan består i huvudsak av tre ting: det som är gott, nyttigt och behagligt. Detta eftertraktar och längtar vi alla efter, men den ene mer efter det ena och den andre mer efter det andra. En ägnar sig åt att söka njutning och är inte tillfreds med det som är hederligt eller nyttigt. En annan koncentrerar sig så på vinning och struntar i både det som är hederligt och till behag. En tredje ägnar nöje och nytta mindre uppmärksamhet och söker bara eller framför allt hederlighet.
Det är på intet sätt klandervärt att längta efter dessa tre ting under förutsättning att vi söker dem där vi verkligen kan finna dem. Ty där de finns, utgör de ett och detsamma: det högsta goda, den högsta härligheten, den högsta nyttan och det högsta nöjet. Detta som vi nu kan förnimma utgör det som vi hoppas på och blivit lovade, nämligen att se Guds majestät för att Gud skall bli allt i alla (1 Kor 15:28): allt som är gott, nyttigt och hederligt.