Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 februari 2007

Julaftonspredikan VI:1

Budskapet om födelsen

Vi har hört det nådefulla budskapet som är trovärdigt: Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen (kapitelläsning på julafton). När jag hör detta blir jag utom mig (jfr Höga v 5:6), min ande blir upptänd i mig och jag vill som alltid genast förmedla denna jublande glädje till er.
Frälsaren Jesus! Finns det något som har större betydelse för de förlorade, är mer efterlängtat av de olyckliga och värdefullare för de förtvivlade? Ty varifrån skulle frälsningen kunna komma eller det minsta hopp om den (1 Thess 5:8), medan vi lever under synens lag (Rom 7:23) i denna dödens kropp (Rom 7:24) i denna plågsamma tid (Matt 6:34) och på detta plågornas ställe (Luk 16:28), om den inte föddes ny och oväntad för oss?
Men du som längtar efter frälsningen fruktar kanske en hård behandling med tanke på att du är medveten om att du är klen och sjuklig. Var inte rädd (Luk 1:30). Kristus är mild, god och rik på barmhärtighet (Ps 86:5). Han är smord med glädjens olja till förmån för dem som är med honom. Dessa åtnjuter förvisso inte fullheten av denna smörjelse men blir i alla fall delaktiga av den (jfr Joh 1:16). Om du hör att Frälsaren är mild, skall du emellertid inte tro att han är menlös, ty man säger även att han är Guds Son. Det som Fadern är, är också Sonen som är honom underställd. Han kan det som han vill.
Om du redan är förtrogen med frälsningen nytta och smörjelsens glädje, förstår jag inte din tvekan, utan förmodar att du rent av oroar dig för dess anständighet.
Du kan glädja dig över Frälsarens närvaro, likt den lame (Mark 2:4) eller än mer likt mannen som lämnades halvdöd på vägen mellan Jerusalem och Jeriko (Luk 10:30). Var i stället glad för att han inte är en hård läkare och att han inte ger besvärande mediciner. Han gör så för att du inte skall tycka att din kortvariga behandling är värre än din långvariga sjukdom. Det är så som många än i dag går under då de försmår denne läkare, ty även om de känner Jesus är de okunniga om att han är Kristus. Enligt mänskliga beräkningar mäter de sina sjukdomars antal och allvar för att därav dra slutsatsen hur obehagligt det botemedel får vara som är förberett för dem.