Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 februari 2007

Julaftonspredikan VI:2

Du som vet att Kristus är Frälsaren är redan förvissad om att han inte använder operationsknivar utan salvor och att han inte bränner utan smörjer. Men jag antar att det återstår en möjlighet, nämligen att någon av ädel härkomst undrande invänder – vilket Gud må förbjuda - om denne Frälsare till sin person är värdig denna uppgift. Jag tillåter mig emellertid att antaga att du inte är så äregirig, lysten och mån om din ära att du endast tar emot denna nåd om den kommer från någon av dina likar, under förutsättning att han skulle kunna göra ett sådant erbjudande. Om det skulle komma från en ängel, ärkeängel eller någon tillhörande det högre ståndet av de saliga andarna, skulle du sannolikt vara mindre avböjande. Med hur mycket större iver bör du då inte ta emot denne Frälsare, som har fått i arv ett namn som inte kan jämföras med någon annans (Heb 1:4), Jesus Kristus, Guds Son?
Undersök därför om ängeln, som förkunnar den stora glädjen för herdarna (Luk 2.10), inte tydligt anger dessa tre sakförhållanden: Han säger nämligen till dem: I dag har en Frälsare fötts åt er som är Herren Kristus (Luk 2:11).
Bröder, låt oss därför glädja oss och alltid vara lyckliga över denna födelse. Frälsningens nytta, smörjelsens mildhet och Guds Sons majestät förlänar Frälsaren en sådan beundransvärd glans att han inte saknar någonting av nytta, glädje och värdighet. Jag upprepar, låt oss vara glada, meditera över och förkunna för varandra detta underbara ord och denna ljuva mening: Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen.