Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 februari 2007

Julaftonspredikan VI:4

På samma sätt gladde sig Abraham, fader till alla som tror (Rom 4:11) vid tanken på att få se denna dag. Han fick se den och gladde sig (Joh 8:56). Hur skulle han annars ha kunnat be sin tjänare att lägga sin hand mellan sina lår och svära en ed vid Herren, himmelens Gud (1 Mos 24:2 f), om han inte hade förutsett att himmelens Gud skulle födas?
Gud uppenbarade även sitt hjärtas plan för David, en människa efter hans sinne (Apg 13:22). Han uppenbarade sanningen för honom under ed utan att någonsin svika den: ”Ättlingar till dig skall jag sätta på din tron” (Ps 132:11). Därför föds han i Betlehem i Judeen, Davis stad, enligt ängelns budskap (Luk 2:11) för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna (Rom 15:8). Många gånger och på många sätt hade detta uppenbarats för alla patriarkerna och profeterna (Heb1:1).
Det är uteslutet att någon som älskar Gud (Rom 8:28) skulle ha lyssnat likgiltigt till detta ord med mindre än att han kan beskyllas för ringaktning som sade till Gud: Sänd honom som du skall sända (jfr 2 Mos 4:13) eller anklaga honom för leda som utropade: O att du slet itu himlen och steg ner! (Jes 64:1) och andra liknande uttryck.
Senare såg och hörde de heliga apostlarna honom. Med händerna vidrörde de livets Ord (1 Joh 1:1) som sade särskilt till dem: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser” (Luk 10:23). Detta ord har bevarats för oss som tror och blivit inneslutet i trons skatt. Det är han som också säger till oss: ”Saliga de som inte har sett men ändå tror” (Joh 20:29).
Detta är vår del i livets Ord, som verkligen inte är att förakta, då vi lever av den och genom vilken vi besegrar världen, ty den rättfärdige skall leva genom tron (Gal 3:11) och vår tro är den seger som har besegrat världen (1 Joh 5:4). Tron är liksom en sinnebild av evigheten, som samtidigt i sin enorma vidd rymmer det som var, det som är och det som blir på ett sådant sätt att ingenting av den förgås, förloras eller överträffas (praetereat, pereat, praeeat).