Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 mars 2007

Fastepredikan III:2

Men varför talar jag om de andra som fastar med oss? Har vi inte när det gäller just fasta egna utomordentliga förebilder och invigda sakkunniga? Med vilken vördnad bör vi inte ta emot det som den helige Mose låtit oss ärva? Till skillnad från andra profeter hade han ett särskilt privilegium, nämligen att Herren talade med honom ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11). Med vilken hänförelse skall vi inte ta emot den fasta som Elia anbefallde oss (1 Kung 19:8), han som blev upptagen till himlen i en vagn av eld (2 Kung 2:11). Sedan dess har tusentals människor blivit offer för döden som är ett allmänt livsvillkor. Fram till den dagen undkom emellertid Elia som var beskyddad av Guds hand.
Om Mose och Elia, som var storheter men när allt kommer omkring våra medtjänare, (jfr Upp 6:11) anbefaller oss den aktuella fastan, hur mycket mer Jesus, vår Herre, som fastade lika länge som de (jfr Matt 4:2)? Finns det en kristen människa, jag säger inte munk, som inte med inre glädje tar emot det som Kristus har anförtrott oss? Kära bröder, låt oss helhjärtat följa Kristi exempel och hans fasta, särskilt som vi är säkra på att han fastade för vår skull oss och inte för sin egen.