Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 mars 2007

Fastepredikan III:3

Bröder, låt oss således ägna denna heliga tid åt hängiven fasta i vår egenskap av män som vet att vår fastetid består av fler än 40 dagar och för oss varar hela vårt eländiga liv, ty med den nådens hjälp som är oss tillförsäkrad i evangelierna skall vi under denna tid uppfylla Lagens tio bud. Man tar helt fel om man tror att dessa få dagar räcker för botgöring, ty det behövs hela livet. Sök Herren inte bara 40 dagar, utan medan han låter sig finnas, säger profeten. Åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6). Det kommer en tid då man inte längre kan åkalla honom och när han inte längre är nära någon, ty för några kommer han att vara närvarande och för andra mycket avlägsen.
Men att nu säga ”nära” betyder uttryckligen att vi ännu inte har honom. Och ändå kan man lätt ha och finna honom. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? - Den som visade honom barmhärtighet (Luk 10:36-37). Då Herrens således är nära under barmhärtighetens tid, sök honom, bröder, medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.