Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 mars 2007

Fastepredikan III:4

Men likväl skall vi i denna fastetid med än större hängivenhet söka honom, som inte bara utgör en del av, utan är hela vårt livs sakrament. Om er iver svalnat något under årets lopp har ni nu tillfälle att åter få den att brinna av andens glöd.
Om vi har syndat genom att äta, är det nog att munnen fastar. Men varför skall inte även andra lemmar i vår kropp fasta, om de har syndat? Må därför ögat som utplundrar själen fasta. Likaså örat, tungan, handen och även själen.
Må ögonen fasta genom att avstå från indiskreta blickar och lättfärd hållning. Må de ödmjuka sig och göra bot, eftersom deras blickar fritt irrat omkring åt alla håll i skuld.
Må örat fasta genom att avstå från sin förkärlek för sladder, skvaller och allt tomt prat som inte har någonting att göra med frälsningen.
Må tungan fasta genom att avstå från förtal och klagan, onödiga och gagnlösa ord, skämt, och stundom på grund av tystnadens vikt även ord som kan verka nödvändiga.
Må handen fasta från onödiga tecken och all handling som inte är påbjuden.
Må än mer själen fasta genom att avstå från sina laster och sin egenvilja. Utan denna fasta ogillar Herren de övriga i enlighet med det som Skriften säger: Era fastedagar är som alla andra dagar (jfr Jes 58:3).