Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 mars 2007

Fastepredikan V:2

Därtill kommer att den mycket förslagna ormen (1 Mos 3:1) närmar sig kroppen, kommer till dess hjälp, använder sig av den för att angripa oss och har endast en önskan, avsikt och sysselsättning, nämligen att utgjuta själarnas blod. Den organiserar ständigt ondskan, upphetsar kroppsliga lustar, underblåser begärets naturliga eld genom förgiftade förslag. Den sätter otillåtna drifter i brand, förbereder tillfällen till synd och upphör inte att genom tusen olika knep fresta människans hjärta. Den binder våra händer med våra egna rep och, såsom man säger, slår oss med den käpp som vi räcker fram, så att kroppen som blivit oss given till hjälp blir oss en snara och vår undergång.