Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 mars 2007

Fastepredikan V:3

Men vad är det för mening med att visa på faror, utan att ge tröst och hjälp? Faran är allvarlig och likaså den kamp som vi måste föra mot den gäst som har intagit vårt hus, särskilt med tanke på att vi är främlingar på jorden och att han är bofast här. Han är hemma, vi är gäster och främlingar. Därtill har vi den stora nackdelen att behöva stå emot djävulens många lister, ja oupphörliga angrepp, trots att vi inte kan se honom. Hans subtila natur och långa erfarenhet av ondska gynnar hans förslagenhet.
Ingen av oss blir emellertid besegrad mot sin vilja. Människa, du är herre över din längtan och det är upp till dig att behärska den. Fienden kan i dig väcka frestelsen, men det är du som med din vilja avgör, om du samtycker eller inte. Om du vill kan du förvandla din fienden till tjänare, så att allt verkar till ditt bästa (Rom 8:28).
När fienden väcker din aptit så att du vill äta, inger dig fåfänga och otåliga tankar eller väcker din sensuella lust, skall du helt enkelt inte samtycka. Varje gång du står emot, blir du krönt.