Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 mars 2007

Fastepredikan V:4

Bröder, man kan inte förneka att denna situation är obehaglig och farlig för oss, men om vi gör motstånd i kampen på ett sätt som anstår en man förnimmer vi den frid som kommer av ett gott samvete. Om vi jagar bort dessa tankar så snart vi märker dem inom oss, och vår själ vänder sig mot dem av all kraft, tror jag även att fienden blir förvirrad, avlägsnar sig och inte gärna återvänder.
Men vilka är vi? Och är vi starka nog att stå emot så många frestelser? Det är just vad Gud vill göra oss medvetna om. Han leder oss till insikt om vår svaghet för att vi skall förstå att det inte finns någon annan hjälp än att i all ödmjukhet skynda till hans barmhärtighet. Därför ber jag er, bröder, ha alltid bönen inom räckhåll som en säker tillflykt, vilket jag minns att jag talat om i slutet av en predikan (se ovan IV:3-4).