Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 april 2007

Palmsöndagspredikan II:7

Fyra grupper går med i processionen. Människor som är goda och kloka och sådana som är goda och enkla. De förstnämnda går först, de andra följer efter. Jag kallade dem goda, ty det finns visa människor som inte är goda, utan onda enligt Skriften: De begriper sig på att göra det onda (Jer 4:22). Och det finns enkla människor som inte är goda, utan dåraktiga. I Herrens procession finns det inte plats för onda och dårar.
De som går nära Herren är de kontemplativa och de som bär honom som en tung börda är de hårdhjärtade och de andligt ljumma.
Men alla deltar i Herrens procession utan att någon av dem ser hans ansikte. De som går före ägnar sig åt att bana vägen (Matt 3:3), det vill säga vakar oroligt över de andras synder och frestelser. De som följer efter kan omöjligt se hans ansikte, men de kan se honom på ryggen likt Mose (2 Mos 33:23) Och åsnan på vilken han sitter lyfter aldrig blicken för att se honom. Tvärtom är huvudet hela tiden böjt mot marken.
De som går bredvid honom kan ibland se hans ansikte, men endast för ett ögonblick och i förbifarten och aldrig helt och fullt medan de fortfarande är på väg. Men i jämförelse med de andra ser dessa honom mer ansikte mot ansikte, som Skriften säger om Mose (2 Mos 33:11). Ty Gud visade sig för och riktade sig till de andra profeterna endast genom syner och drömmar (4 Mos 12:6), men han talade med Mose ansikte mot ansikte.
Men beträffande det fullkomliga skådandet blev det inte ens givet åt Mose att under sin livstid se hans ansikte. Ty Herren säger själv: Ingen människa kan se mig och leva 2 Mos 33:20). Han säger: Ingen får ser mig i detta livet; Ingen får se mitt ansikte på vägen under processionen.
Må Herren i sin stora godhet hjälpa oss att hålla ut i hans procession så länge vi lever. Må det bli oss givet att i denna stora procession gå in i den heliga staden tillsammans med honom, då han blir mottagen av Fadern tillsammans med alla de sina och själv överlämnar riket åt Gud, sin Fader, han som lever och råder från evighet till evighet. Amen.


SLUT