Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 april 2007

Påskpredikan I:1

Judarnas smädelser

Han har segrat, lejonet av Juda stam (Upp 5:5). Ja, inget ont kan få makt över visheten (Vish 7:30). Hon sträcker sig med kraft från öster till väster, och hon styr skickligt och med mildhet allt (Vish 8:1). Men sin kraft och mildhet har hon bevisat mig. På korset besegrade han judarnas hädelser, band den starke och välbeväpnade i sitt hus (Luk 11:21) och gjorde döden maktlös (Heb 2:14).
Jude, var är dina hädelser? Sebulon, var är ditt krigsbyte? Död, var är din seger (1 Kor 15:55)? Bedragaren är bragt ur fattningen och rövaren plundrad. Makt av annat slag (Trettondedag jul, hymn – Hostis Herodes)! Döden som alltid segrat förstummas. Vad säger du, Jude, som nyss vid korset smädade och skakade på huvudet (Mark 15:29)? Varför smädade du Kristus som är människans heliga huvud (1 Kor 11:3)?
Man sade: Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset (Mark 15:32). Giftiga tunga (Ps 140:4), onda ord (Ps 141:4) och elakt tal (Ps 64:6 Vulg). Kajfas, det är inte som du sade kort innan: Det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under (Joh 11:50). Men eftersom det inte var lögn, sade du det inte utifrån eget initiativ. Nej, du sade det inte av dig själv (Joh 11:51). Däremot kommer orden: Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset, från dig eller snarare från honom som är lögnare från första början (Joh 8:44).
Varför tycker du att det är logiskt att han skall stiga ner och inte snarare upp, om han är konung? Urtida orm (Upp 12:9), minns du inte hur förvirrad du en gång var och fick dra dig tillbaka, när du hade vågat föreslå: Kasta dig ner (Matt 4:6) och: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig (Matt 4:9)?
Och du, jude, har du helt glömt bort profetian att Herren härskar från korsets trä, eftersom du förnekar hans kungadöme på grund av att han stannar kvar på korset? Men kanske har du inte hört det, då denna profetia är riktad till alla folk och inte bara till judarna: Säg till alla folk att Herren har upprättat sitt herradöme från korsets trä (Ps 96:10 Vulg: a ligno).