Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 april 2007

Påskpredikan I:11 forts

Vad kan man säga om fiendens tre frestelser i öknen, på tempelmuren och på berget (Matt 4:1-11)? Om du är Guds Son, sade djävulen, så befall att de här stenarna blir bröd (Matt 4:3) och ytterligare: kasta dig ner (Matt 4:6). Men Kristus gjorde varken det ena eller det andra, ty han ville att boken skulle förbli förseglad och den listige lurad. Och denne blev så lurad att han trodde att Jesus var en vanlig människa. Hans blinda högmod gjorde honom så galen att han inte längre sade: Om du är Guds Son, utan: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig (Matt 4:9).
Det sjätte inseglet är korset på vilket Majestätets Herre blev upphängd mellan förbrytarna (Luk 23:33) och räknades till de laglösa (Luk 22:37).
Graven avslutar boken och det finns inte något sigill som så noga förseglar den och bättre döljer vår religions stora hemlighet (1 Tim 3:16). När Herren blev lagd i graven återstod endast förtvivlan, som av lärjungarna uttrycktes med orden: vi hoppades (Luk 24:21). Vem skulle under sådana omständigheter inte ha brustit ut i gråt inför den väl förseglade bok som ingen kunde öppna?