Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 april 2007

Påskpredikan I:7

Det finns ytterligare någonting som kännetecknar denna unika uppståndelses härlighet. Har någon återuppväckt sig själv? Att någon vaknar upp ur dödens sömn av sig själv är oerhört, ja, en unik händelse som aldrig upprepas.
Profeten Elisha uppväckte någon som var död (2 Kung 4:33 f), men inte sig själv utan någon annan,. Och sedan många år vilar han i sin grav oförmögen att återuppväcka sig själv, och väntar på en annan som skall göra det, nämligen han som i egen person besegrade dödens makt. Därför säger vi att vissa blivit återuppväckta, medan Kristus är återuppstånden. Endast han lämnade graven som en segrare av egen kraft. På så sätt segrade han, lejonet av Juda stam (Upp 5:5).
Vad står i hans makt, eller snarare, vad står inte i hans makt, han som är levande och som säger till sin Fader: Jag har uppstått och är nu hos dig (Ps 139:18 Vulg)? Han var mäktig när han räknades bland de döda (Ps 88:5), och bland de döda var han fri.