Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 april 2007

Påskpredikan I:9

Det är Adams barn som har uppfunnit den fjärde dagen, ty den har inte skapats av Herren. Därför handlar de fördärvligt och skändligt (Ps 14:1), likt boskap som ruttnar på gödselhögen (Joel 1:17 Vulg). Från Gud kommer de tre dagar som vi har talat om, nämligen mödans, vilans och uppståndelsens dag. Dessa tilltalar människors barn, även om de föredrar sin egen dag för att kunna uppskjuta botgöring till senare och att ge efter för sina begärelser. Nej, det är inte den dag som Herren har gjort (jfr Ps 118:24). Den fjärde dagens människor luktar redan.
Men han, den helige (Luk 1:35), som är född av Maria känner inte den dagen. Han uppstod på den tredje för att inte se förgängelsen (Ps 16:10). Han segrade, lejonet av Juda stam (Upp 5:5). Lammet blev slaktat (Upp 5.12), men lejonet segrade. Vem kan höra lejonet ryta utan att gripas av skräck (Am 3:8)? Ja, jag säger, lejonet, starkast bland djuren, som inte viker för någon (Ords 30:30) - lejonet av Juda stam.
Må de bäva av fruktan som förnekade honom och sade: Vi har ingen annan kung än kejsaren (Joh 19:15). Må de bäva av fruktan som sade: Honom vill vi inte ha till kung (Luk 19:14), ty han återkommer som konung och tar död på dem (Matt 21:41). Han säger: Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). I en psalm säger Fadern: Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Du skall styra dem med en spira av järn, slå sönder dem som lerkärl (Ps 2:8-9).
Även om lejonet är starkt, är det inte grymt, men mycket förargat och duvans vrede outhärdlig (Jer 25:38 Vulg). Lejonet ryter till förmån för och inte mot de sina. Må alla de andra skälva av fruktan, men Juda stam må däremot jubla.