Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 april 2007

Påskpredikan I:8

Han väntade inte längre tid än tre dagar för att uppstå för att bekräfta profetens ord: Han ger oss liv efter två dagar, på den tredje reser han oss upp (Hos 6:2). Det är som sig bör att lemmarna följer Huvudet som gått dem före. Den sjätte dagen i veckan återlöste han människan genom att dö på korset, samma veckodag som hon blev skapad i begynnelsen (1 Mos 1:26). Dagen därpå tillbringade han sabbatsvilan i graven efter att ha fullbordat det verk som var honom givet (Joh 17:4). Den tredje dagen som är den första veckodagen uppenbarade sig den nya människan, den förste av de avlidna (1 Kor 15:20), som besegrat döden.
Låt oss, som följer vårt Huvud hela den dag vi formades (1 Mos 2:7) och återlöstes, fortsätta att göra bot och att bära vårt kors (Luk 9:23) med uthållighet, liksom han framhärdade på korset, ända tills Anden säger till oss att vila efter våra mödor (Upp 14:13). Bröder, låt oss inte lyssna till någon, vare sig det är vårt eget kött och blod eller någon ande, som försöker förmå oss att stiga ner från korset. Låt oss framhärda på korset och låt oss dö på korset. Må vi bli nertagna av andras händer och inte av vårt eget lättsinne.
Några rättfärdiga män tog ner vårt Huvud från korset (Luk 23:50). Må heliga änglar i sin godhet göra detsamma med oss. Må vi efter att modigt ha genomlidit korsets dag ända till slutet vila i frid påföljande dag och saligt sova i våra gravar medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud träda fram i sin härlighet (Tit 2:13). Han skall uppväcka våra kroppar den tredje dagen och göra dem lika sin förhärligade (Fil 3:27). Ty den fjärde dagen börjar de lukta, som Skriften säger om Lasaros: Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar (Joh 11:39).