Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 april 2007

Påskpredikan I:4

Men vilka ränker smider han och för vem förbereder han sina sluga fällor? Mot honom som fienden inte rår på och mot vilken ondskans son inte förmår att göra något ont (Ps 89:23). Han låter sig inte bevekas av ett tomt löfte, ty han känner allas hjärtan (jfr Luk 16:15). Inte heller lät han som var den mildaste av alla påverka sig av nesliga smädelser. Mening med detta onda övertalningsförsök var inte att judarna skulle komma till tro, utan att med alla medel förgöra vår bräckliga tro på Kristus. Vi läser att hans verk är utan brist (5 Mos 32:4), hur skulle vi kunna tro på Gud, om han hade lämnat sitt frälsningsverk ofullbordat?
Men låt oss lyssna till hur Jesus bemöter detta med profetens ord. Jude, vill du ha tecken?. Vänta på mig på min uppståndelses dag (Sef 3:8 Vulg.). Om du vill tro på mig, har jag redan nu visat dig ännu större verk. Jag har gjort många teckengärningar (jfr Joh 5:20) och botat sjuka både i går och i förrgår. I dag återstår höjdpunkten. Var det inte större att se onda andar lämna besatta människor, eller att se lama resa sig upp och lämna sina sängar, än att befria mig från de spikar med vilka du fäst mina händer och fötter? Stunden är inne för lidande och inte för handling (jfr Ps 119:126). Lika lite som du kan skjuta upp stunden för mitt lidande, kan du förhindra att den kommer.