Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 april 2007

Påskpredikan I:2

Det var således helt rätt att den hedniske ståthållaren lät skriva titeln judarnas konung på korset, liksom att juden som ville ändra ordalydelsen inte fick göra det (Joh 19:19 f) och inte heller förhindra Herrens lidande och vår frälsning.
Om han är Israels kung, får han stiga ner från korset (Matt 27:42). Tvärtom, just därför att han är Israels konung skall han inte avstå från sin kungliga titel eller lägga ner sitt rikes spira såsom Jesaja en gång hade sjungit: Väldet är lagt på hans axlar (Jes 9:6).
Nej, sade judarna till Pilatus, skriv inte: Judarnas konung, utan vad han själv har sagt: Jag är judarnas konung (Joh 19:21). Och Pilatus svarade:
Vad jag har skrivit, det har jag skrivit (Joh 19:22). Om Pilatus höll fast vid det som han hade skrivit, skulle inte Kristus fullborda det som han hade påbörjat? Han inledde sitt frälsningsverk och skall rädda oss (Jfr Hos 6:2 Vulg). Men de sade: Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa (Matt 27:42). Men det är tvärtom: genom att stiga ner från korset, skulle han inte h räddat någon. Den som håller ut till slutet skall bli räddad (Matt 10:22) och hur skulle han kunna vara Frälsaren med mindre? Han räddade andra, och behövde själv inte räddas, eftersom han var frälsningen. Han fullbordade vår återlösning och ville inte att hans försoningsoffer som han frambar om aftonen skulle sakna någonting. Han vet väl, vad du tänker, du onde jude. Han kommer inte att ge dig tillfälle att beröva oss den uthållighet som är det enda som blir krönt. Han låter dig inte tysta predikanternas munnar som uppmuntrar de modfällda (1 Thess 5:14) och säger till var och en: ”överge inte din plats”, vilket alla säkert skulle göra om de kunde säga: ”Kristus övergav sin”.
Människan har alltifrån ungdomen ett ont uppsåt (jfr 1 Mos 8:21). Du onde, du har utan framgång förberett dina pilar i ditt koger och du rågar dina lärjungars ängslan med judarnas smädelser. En del fylls av hopplöshet, andra av skymfliga ord, men Kristus blir inte berörd av varken det ena eller det andra. Han har valt en annan stund för att styrka sina lärjungar och att tillintetgöra sina fiender.

1 Comments:

Blogger Birgitta Teresa said...

Hej, tack för de fina texterna!
Undrar om jag kan få publicera delar av dem , särkilt Mariapredikningarna i tidningen Jungfru Maria. Jag är ansvarig utgivare för den.

Hälsningar Birgitta Teresa

12:01 em  

Skicka en kommentar

<< Home