Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 april 2007

Påskpredikan I:11

Men vad skall man säga om de sju inseglen? Syftar antalet sju på själens trefaldiga förmåga – förnuft, minne och vilja – och de fyra element varav kroppen består? Så skulle vi veta att Frälsaren inte saknade någonting av det som utgör sann mänsklighet.
Eller är hans mänskliga natur själva boken och vad är i så fall de sju inseglen? Jag tror att man kan finna sju ting, som fullständigt dolde det gudomliga majestätets närvaro i kroppen, så att man inte kunde öppna boken och ta del av dess förseglade vishet.
Det som jag just nu kommer att tänka på är Moderns trolovning (Luk1:27) som dolde det jungfruliga moderskapet och avlelsens renhet, så att människans skapare uppfattades som son till en hantverkare (Matt 13:55).
Därtill kommer den fysiska svagheten hos barnet som grät, skrek, blev ammat, sov och hade alla kroppsliga behov. Allt detta vilade som en slöja över dess gudomliga makt.
Man kan även nämna omskärelsens tecken, hjälp mot synd och botemedel mot sjukdom, som han fick, som kom för att ta bort all sjukdom och synd.
Och vidare flykten till Egypten (Matt 2:13). Ingen kunde ana att han som flydde för att undkomma den lille kungen Herodes var Guds Son, himmelens Gud.